Skupina HSE

ČHE Avče

galerija
STROJNIČNI JAŠEK
Pred začetkom izkopa strojničnega jaška ČHE Avče septembra 2005Pred začetkom izkopa strojničnega jaška ČHE Avče septembra 2005
Začetek izkopa strojničnega jaška ČHE Avče septembra 2005Začetek izkopa strojničnega jaška ČHE Avče septembra 2005
Izkop in obbetoniranje strojničnega jaška ČHE Avče oktobra 2005Izkop in obbetoniranje strojničnega jaška ČHE Avče oktobra 2005
Izkop in obbetoniranje strojničnega jaška ČHE Avče novembra 2005Izkop in obbetoniranje strojničnega jaška ČHE Avče novembra 2005
Izkop in obbetoniranje strojničnega jaška ČHE Avče marca 2006Izkop in obbetoniranje strojničnega jaška ČHE Avče marca 2006
Izkop in obbetoniranje strojničnega jaška ČHE Avče julija 2006Izkop in obbetoniranje strojničnega jaška ČHE Avče julija 2006
Gradnja strojničnega jaška ČHE Avče septembra 2006Gradnja strojničnega jaška ČHE Avče septembra 2006
Gradnja strojničnega jaška ČHE Avče julija 2007Gradnja strojničnega jaška ČHE Avče julija 2007
Gradnja strojničnega jaška ČHE Avče avgusta 2007Gradnja strojničnega jaška ČHE Avče avgusta 2007
Strojnični jašek, oktober 2008Strojnični jašek, oktober 2008
Spust statorja aprila 2009Spust statorja aprila 2009
Spuščanje rotorja, maj 2009Spuščanje rotorja, maj 2009


STROJNIČNA ZGRADBA

Gradnja strojnične zgradbe ČHE Avče oktobra 2007Gradnja strojnične zgradbe ČHE Avče oktobra 2007
Gradnja strojnične zgradbe ČHE Avče novembra 2007Gradnja strojnične zgradbe ČHE Avče novembra 2007
Gradnja strojnične zgradbe ČHE Avče decembra 2007Gradnja strojnične zgradbe ČHE Avče decembra 2007
Gradnja strojnične zgradbe ČHE Avče januarja 2008Gradnja strojnične zgradbe ČHE Avče januarja 2008
Gradnja strojnične zgradbe ČHE Avče februarja 2008Gradnja strojnične zgradbe ČHE Avče februarja 2008
Gradnja iztoka/vtoka ČHE Avče marca 2008Gradnja iztoka/vtoka ČHE Avče marca 2008
Gradnja strojnične zgradbe ČHE Avče aprila 2008Gradnja strojnične zgradbe ČHE Avče aprila 2008
Gradnja strojnične zgradbe ČHE Avče maja 2008Gradnja strojnične zgradbe ČHE Avče maja 2008
Gradnja iztoka/vtoka ČHE Avče julija   2008Gradnja iztoka/vtoka ČHE Avče julija   2008
Gradnja strojnične zgradbe ČHE Avče junija 2008Gradnja strojnične zgradbe ČHE Avče junija 2008
Gradnja strojnične zgradbe ČHE Avče avgusta 2008Gradnja strojnične zgradbe ČHE Avče avgusta 2008
Gradnja strojnične zgradbe ČHE Avče septembra 2008Gradnja strojnične zgradbe ČHE Avče septembra 2008
Gradnja vtoka/iztoka septembra 2008Gradnja vtoka/iztoka septembra 2008
Strojnična zgradba oktobra 2008Strojnična zgradba oktobra 2008
Vtok/iztok ČHE Avče oktobra 2008Vtok/iztok ČHE Avče oktobra 2008
Strojnična zgradba marca 2009Strojnična zgradba marca 2009
Gradnja strojnice maja 2009Gradnja strojnice maja 2009
Strojnična zgradba ČHE Avče junija 2009Strojnična zgradba ČHE Avče junija 2009
Vtok/iztok septembra 2009Vtok/iztok septembra 2009
Strojnični jašek, september 2009Strojnični jašek, september 2009
Strojnična zgradba septembra 2009Strojnična zgradba septembra 2009TRASA CEVOVODA


Začetek izkopa trase cevovoda ČHE Avče novembra 2005Začetek izkopa trase cevovoda ČHE Avče novembra 2005
Izkop trase cevovoda ČHE Avče januarja 2006Izkop trase cevovoda ČHE Avče januarja 2006
Izkop trase cevovoda ČHE Avče februarja 2006Izkop trase cevovoda ČHE Avče februarja 2006
Izkop trase cevovoda ČHE Avče junija 2006Izkop trase cevovoda ČHE Avče junija 2006
Izkop trase cevovoda ČHE Avče septembra 2006Izkop trase cevovoda ČHE Avče septembra 2006
Izkop trase cevovoda ČHE Avče novembra 2006Izkop trase cevovoda ČHE Avče novembra 2006CEVOVOD

Gradnja cevovoda ČHE Avče februarja 2007Gradnja cevovoda ČHE Avče februarja 2007
Gradnja cevovoda ČHE Avče               junij 2007Gradnja cevovoda ČHE Avče               junij 2007
Gradnja cevovoda ČHE Avče                   julij 2007Gradnja cevovoda ČHE Avče                   julij 2007
Gradnja cevovoda, avgust 2007Gradnja cevovoda, avgust 2007
Gradnja cevovoda ČHE Avče septembra 2007Gradnja cevovoda ČHE Avče septembra 2007
Gradnja cevovoda ČHE Avče oktobra 2007Gradnja cevovoda ČHE Avče oktobra 2007
Gradnja cevovoda ČHE Avče novembra 2007Gradnja cevovoda ČHE Avče novembra 2007
Gradnja cevovoda ČHE Avče januarja 2008Gradnja cevovoda ČHE Avče januarja 2008
Gradnja cevovoda ČHE Avče januarja 2008Gradnja cevovoda ČHE Avče januarja 2008
Gradnja cevovoda ČHE Avče februarja 2008Gradnja cevovoda ČHE Avče februarja 2008
Gradnja cevovoda ČHE Avče marca 2008Gradnja cevovoda ČHE Avče marca 2008
Gradnja cevovoda ČHE Avče maja 2008Gradnja cevovoda ČHE Avče maja 2008
Gradnja cevovoda ČHE Avče julija 2008Gradnja cevovoda ČHE Avče julija 2008
Gradnja cevovoda ČHE Avče julija 2008Gradnja cevovoda ČHE Avče julija 2008
Gradnja cevovoda ČHE Avče septembra 2008Gradnja cevovoda ČHE Avče septembra 2008
Gradnja cevovoda ČHE Avče septembra 2008Gradnja cevovoda ČHE Avče septembra 2008
Gradnja cevovoda ČHE Avče oktobra 2008Gradnja cevovoda ČHE Avče oktobra 2008
Gradnja cevovoda ČHE Avče novembra 2008Gradnja cevovoda ČHE Avče novembra 2008
Gradnja cevovoda januarja 2009Gradnja cevovoda januarja 2009
Gradnja cevovoda januarja 2009Gradnja cevovoda januarja 2009
Dovodni tunel februarja 2009Dovodni tunel februarja 2009
Cevovod ČHE Avče marca 2009Cevovod ČHE Avče marca 2009
Cevovod ČHE Avče aprila 2009Cevovod ČHE Avče aprila 2009
Cevovod ČHE Avče maja 2009Cevovod ČHE Avče maja 2009
Cevovod ČHE Avče junija 2009Cevovod ČHE Avče junija 2009
Cevovod julija 2009Cevovod julija 2009
Cevovod avgusta 2009Cevovod avgusta 2009ZGORNJA AKUMULACIJA

Začetek izkopa zgornje akumulacije ČHE Avče junija 2006Začetek izkopa zgornje akumulacije ČHE Avče junija 2006
Izkop zgornje akumulacije ČHE Avče julija 2006Izkop zgornje akumulacije ČHE Avče julija 2006
Izkop zgornje akumulacije ČHE Avče septembra 2006Izkop zgornje akumulacije ČHE Avče septembra 2006
Izkop zgornje akumulacije ČHE Avče novembra 2006Izkop zgornje akumulacije ČHE Avče novembra 2006
Izkop zgornje akumulacije ČHE Avče julija 2007Izkop zgornje akumulacije ČHE Avče julija 2007
Izkop zgornje akumulacije ČHE Avče avgusta 2007Izkop zgornje akumulacije ČHE Avče avgusta 2007
Gradnja zgornje akumulacije ČHE Avče septembra 2007Gradnja zgornje akumulacije ČHE Avče septembra 2007
Izkop brežine zgornje akumulacije ČHE Avče oktobra 2007Izkop brežine zgornje akumulacije ČHE Avče oktobra 2007
Gradnja zgornje akumulacije ČHE Avče novembra 2007Gradnja zgornje akumulacije ČHE Avče novembra 2007
Izkop zgornje akumulacije ČHE Avče novembra 2007Izkop zgornje akumulacije ČHE Avče novembra 2007
Izkop zgornje akumulacije ČHE Avče decembra 2007Izkop zgornje akumulacije ČHE Avče decembra 2007
Gradnja bočnega nasipa zgornje akumulacije ČHE Avče februarja 2008Gradnja bočnega nasipa zgornje akumulacije ČHE Avče februarja 2008
Izkop zgornje akumulacije ČHE Avče marca 2008Izkop zgornje akumulacije ČHE Avče marca 2008
Izkop zgornje akumulacije, marec 2008Izkop zgornje akumulacije, marec 2008
Gradnja bočnega nasipa zgornje akumulacije ČHE Avče aprila 2008Gradnja bočnega nasipa zgornje akumulacije ČHE Avče aprila 2008
Asfaltiranje nasipa zgornje akumulacije ČHE Avče maja 2008Asfaltiranje nasipa zgornje akumulacije ČHE Avče maja 2008
Asfaltiranje brežine zgornje akumulacije ČHE Avče junija 2008Asfaltiranje brežine zgornje akumulacije ČHE Avče junija 2008
Asfaltiranje brežin in dna zgornje akumulacije ČHE Avče julija 2008Asfaltiranje brežin in dna zgornje akumulacije ČHE Avče julija 2008
Gradnja zgornje akumulacije ČHE Avče avgusta 2008Gradnja zgornje akumulacije ČHE Avče avgusta 2008
Gradnja zgornje akumulacije ČHE Avče septembra 2008Gradnja zgornje akumulacije ČHE Avče septembra 2008
Asfaltiranje dna in brežin zgornje akumulacije ČHE Avče septembra 2008Asfaltiranje dna in brežin zgornje akumulacije ČHE Avče septembra 2008
Zgornja akumulacija oktobra 2008Zgornja akumulacija oktobra 2008
Zgornja akumulacija, december 2008Zgornja akumulacija, december 2008
Zgornja akumulacija, april 2009Zgornja akumulacija, april 2009
Zgornja akumulacija, junij 2009Zgornja akumulacija, junij 2009
Zgornja akumulacija julija 2009Zgornja akumulacija julija 2009
Zgornja akumulacija avgusta 2009Zgornja akumulacija avgusta 2009
Zgornja akumulacija avgusta 2009Zgornja akumulacija avgusta 2009
Zgornja akumulacija, september 2009Zgornja akumulacija, september 2009
Zgornja akumulacija, september 2009Zgornja akumulacija, september 2009
Zgornja akumulacija, september 2009Zgornja akumulacija, september 2009
Zgornja akumulacija oktobra 2009Zgornja akumulacija oktobra 2009
Zgornja akumulacija oktobra 2009Zgornja akumulacija oktobra 2009


DALJNOVOD

Gradnja daljnovoda julija 2008Gradnja daljnovoda julija 2008
Gradnja daljnovoda avgusta 2008Gradnja daljnovoda avgusta 2008
Gradnja daljnovoda septembra 2008Gradnja daljnovoda septembra 2008
Gradnja daljnovoda oktobra 2008Gradnja daljnovoda oktobra 2008
Daljnovod novembra 2008Daljnovod novembra 2008
Daljnovod decembra 2008Daljnovod decembra 2008
Daljnovod decembra 2008Daljnovod decembra 2008
Daljnovod marca 2009Daljnovod marca 2009
Daljnovod septembra 2009Daljnovod septembra 2009