Skupina HSE

ČHE Avče

galerija
STROJNIČNA ZGRADBA

Strojnična zgradba Strojnična zgradba
Strojnična zgradba Strojnična zgradba


NOTRANJOST STROJNICE

Notranjost strojniceNotranjost strojnice
Notranjost strojniceNotranjost strojnice
Notranjost strojniceNotranjost strojnice
Notranjost strojniceNotranjost strojnice
Notranjost strojniceNotranjost strojnice
Notranjost strojniceNotranjost strojnice
Notranjost strojniceNotranjost strojnice
Notranjost strojniceNotranjost strojnice
Notranjost strojniceNotranjost strojnice
Notranjost strojniceNotranjost strojnice
Notranjost strojniceNotranjost strojnice
Notranjost strojniceNotranjost strojnice


CEVOVOD

CevovodCevovod


ZGORNJA AKUMULACIJA

Zgornja akumulacijaZgornja akumulacija
Zgornja akumulacijaZgornja akumulacija
Zgornja akumulacijaZgornja akumulacija
Zgornja akumulacijaZgornja akumulacija
Zgornja akumulacijaZgornja akumulacija
Zgornja akumulacijaZgornja akumulacija
Zgornja akumulacijaZgornja akumulacija


DALJNOVOD

Daljnovod Daljnovod
Daljnovod Daljnovod
Daljnovod Daljnovod
Daljnovod Daljnovod