Skupina HSE

Razno

galerija
Mesta odvzema plavja in naplavin (označeno rdeče)Mesta odvzema plavja in naplavin (označeno rdeče)
Mesta vzorčenja vodne in obvodne flore in favneMesta vzorčenja vodne in obvodne flore in favne