Skupina HSE

povzetek

hidroelektrarne . predstavitev hidroelektrarn . črpalna hidroelektrarna . povzetek
Na reki Soči obratuje črpalna hidroelektrarna Avče, ki letno proizvede 426 GWh električne energije. Komercialno poslovanje je začela 01. aprila 2010.