Skupina HSE

HE Zadlaščica

>>

Začetek obratovanja: 1989
Vodotok: Zadlaščica
Srednji letni pretok: 1,21 m³/s
Instalirani pretok: 2,2 m³/s
Efektivni neto padec: 414,8 m
Bruto padec: 440 m
Turbine: 2 x Pelton horizontalne
Generatorji: 2 x trifazni sinhronski
Odvod na 20 kV omrežje
Instalirana moč: 8 MW
Letna proizvodnja: 35.000 MWh

HE Zadlascica

HE Gradišče

>>

Začetek obratovanja: 1922
Ime vodotoka: Vipava
Srednji pretok: 15,11 m³/s
Bruto padec: 2,4 m
Skupni instalirani pretok: 12 m³/s
Instalirana moč: 0,150 MW
Turbina: Francis
Letna proizvodnja: 550 MWh

HE Gradisce

HE Plužna

>>

Začetek obratovanja: 1931
Ime vodotoka: Gljun
Bruto padec: 66 m              
Srednji pretok: 1,31 m³/s
Skupni instalirani pretok: 3,30 m³/s
Instalirana moč: 1,720 MW
Turbina: Francis
Letna proizvodnja: 5300 MWh

HE Pluzna

HE Možnica

>>

Začetek obratovanja: 1911
Ime vodotoka: Koritnica
Bruto padec: 27 m                              
Srednji pretok: 3,20 m³/s
Skupni instalirani pretok: 2,74 m³/s
Instalirana moč: 0,530 MW
Turbina: Francis
Letna proizvodnja: 2300 MWh

HE Moznica

HE Log

>>

Začetek obratovanja: 1931
Ime vodotoka: Mangrtski potok
Bruto padec: 445 m
Srednji pretok: 0,525 m³/s
Skupni instalirani pretok: 0,50 m³/s
Instalirana moč: 1,6 MW
Turbina: Pelton
Letna proizvodnja: 4600 MWh

HE Log

HE Tolmin

>>

Začetek obratovanja: 1995
Ime vodotoka: Tolminka
Bruto padec: 5,4 m
Srednji pretok: 7,75 m³/s
Skupni instalirani pretok: 3,00 m³/s
Instalirana moč: 0,109 MW
Turbina: propeler
Letna proizvodnja: 600 MWh

HE Tolmin

HE Knežke Ravne 1

>>

Začetek obratovanja: 1979
Ime vodotoka: Prošček
Bruto padec: 53 m
Srednji pretok: 0,48 m³/s
Skupni instalirani pretok: 0,28 m³/s
Instalirana moč: 0,100 MW
Turbina: Francis
Letna proizvodnja: 470 MWh

HE Knezke Ravne 1

HE Knežke Ravne 2

>>

Začetek obratovanja: 1993
Ime vodotoka: Prošček
Bruto padec: 162 m
Srednji pretok: 0,55 m³/s
Skupni instalirani pretok: 0,65 m³/s
Instalirana moč: 0,810 MW
Turbina: Pelton
Letna proizvodnja: 3700 MWh

HE Knezke Ravne 2

HE Bača

>>

Začetek obratovanja: 1991
Ime vodotoka: Mohorčev potok
Bruto padec: 254 m
Srednji pretok: 0,17 m³/s
Skupni instalirani pretok: 0,25 m³/s
Instalirana moč: 0,500 MW
Turbina: Pelton
Letna proizvodnja: 1500 MWh

HE Baca

HE Podmelec

>>

Začetek obratovanja: 1931
Ime vodotoka: Bača
Bruto padec: 12 m
Srednji pretok: 6,75 m³/s
Skupni instalirani pretok: 4,30 m³/s
Instalirana moč: 0,425 MW
Turbina: propeler
Letna proizvodnja: 1400 MWh

HE Podmelec

HE Cerkno

>>

Začetek obratovanja: 1984
Ime vodotoka: Zapoška
Bruto padec: 131 m
Srednji pretok: 0,32 m³/s
Skupni instalirani pretok: 0,42 m³/s
Instalirana moč: 0,436 MW
Turbina: Pelton
Letna proizvodnja: 1250 MWh

HE Cerkno

HE Pečnik

>>

Začetek obratovanja: 1983
Ime vodotoka: Peklenska grapa
Bruto padec: 366 m
Srednji pretok: 0,025 m³/s
Skupni instalirani pretok: 0,30 m³/s
Instalirana moč: 0,125 MW
Turbina: Pelton
Letna proizvodnja: 360 MWh

HE Pecnik

HE Jelenk

>>

Začetek obratovanja: 1987
Ime vodotoka: Jelenk
Bruto padec: 40,7 m
Pretok: max = 0,23 m³/s, min = 0,04  m³/s
Skupni instalirani pretok: 0,22 m³/s
Instalirana moč: 0,070 MW
Turbina: Banki
Letna proizvodnja: 100 MWh

HE Jelenk

HE Marof

>>

Začetek obratovanja: 1932
Ime vodotoka: Idrijca
Bruto padec: 12,7 m
Pretok: max = 13,00 m³/s, min = 0,50 m³/s
Skupni instalirani pretok: 5,00 m³/s
Instalirana moč: 0,440 MW
Turbina: Francis
Letna proizvodnja: 1700 MWh

HE Marof

HE Trebuša

>>

Začetek obratovanja: 1985
Ime vodotoka: Trebušica
Srednji pretok: 1,05 m³/s
Bruto padec: 110 m
Skupni instalirani pretok: 0,90 m³/s
Instalirana moč: 0,760 MW
Turbina: Pelton
Letna proizvodnja: 2100 MWh

HE Trebusa

HE Mesto

>>

Začetek obratovanja: 1909
Ime vodotoka: Idrijca
Bruto padec 16,3 m
Srednji pretok: 2,10 m³/s
Skupni instalirani pretok: 2,06 m³/s
Instalirana moč: 0,200 MW
Turbina: Francis
Letna proizvodnja: 700 MWh

HE Mesto

HE Mrzla Rupa

>>

Začetek obratovanja: 1989
Ime vodotoka: Idrijca
Bruto padec: 239 m
Srednji pretok: 0,33 m³/s
Skupni instalirani pretok: 0,40 m³/s
Instalirana moč: 0,648 MW
Turbina: Pelton
Letna proizvodnja: 1600 MWh

HE Mrzla Rupa

HE Hubelj

>>

Začetek obratovanja: 1931
Ime vodotoka: Hubelj
Bruto padec: 110 m
Srednji pretok: 2,80 m³/s
Skupni instalirani pretok: 2,70 m³/s
Instalirana moč: 2,100 MW
Turbina: Francis
Letna proizvodnja: 10.000 MWh


HE Hubelj

HE Planina

>>

Začetek obratovanja: 1989
Ime vodotoka: Unec
Bruto padec: 5 m
Srednji pretok: 14,3 m³/s
Skupni instalirani pretok: 3,5 m³/s
Instalirana moč: 0,136 MW
Turbina: propeler
Letna proizvodnja: 340 MWh

HE Planina

HE Klavžarica

>>

Začetek obratovanja: 2006
Vodotok: Klavžarica
Instalirani pretok: 0,300 m3/s
Bruto padec: 125 m
Turbina: Pelton
Generator: sinhroni
Instalirana moč: 0,303 MW
Letna proizvodnja: 1200 MWh

HE Klavzarica

HE Ajba

>>

Začetek obratovanja: 2008
Vodotok: Soča
Srednji pretok: 2,5 m3/s
Bruto padec: od 10,2 do 11,7 m
Turbina: vertikalna cevna
Generator: asinhronski
Istalirana moč: 0,250 MW
Letna proizvodnja: 1400 MWh

Male hidroelektrarne

Velike hidroelektrarne

Črpalna hidroelektrarna