Skupina HSE

povzetek

hidroelektrarne . predstavitev hidroelektrarn . male hidroelektrarne . povzetek


Na reki Soči in njenih pritokih Soče proizvaja električno energijo 21 hidroelektrarn do 10 MW moči. Zadnja med njimi je HE Ajba, ki je začela obratovati leta 2008 in za proizvodnjo izkorišča biološki minimum reke Soče.