Skupina HSE

povzetek

hidroelektrarne . predstavitev hidroelektrarn . velike hidroelektrarne . povzetek


Na reki Soči obratujejo elektrarne HE Doblar 1 in 2, HE Plave 1 in 2 in HE Solkan. HE Doblar 1 in HE Plave 1 obratujeta od leta 1939 in 1940, HE Doblar 2 in HE Plave 2 od leta 2002 ter HE Solkan od leta 1984.