Skupina HSE

pogosta vprašanja

pogosta vprašanja

Katere tipe hidroelektrarn poznamo?

Kako energijo, ki jo proizvede hidroelektrarna, dostavimo do uporabnikov?

Katera je največja hidroelektrarna na svetu?

Katera je največja slovenska hidroelektrarna?

Koliko hidroelektrarn imajo v upravljanju Soške elektrarne?

Katera je največja in katera najstarejša hidroelektrarna Soških elektrarn?

Kaj je ekološko sprejemljiv pretok?

Kaj je ribja steza?

Kako vplivajo hidroelektrarne na okolje?

Zakaj rečemo, da je hidroenergija energija iz obnovljivega vira?

Katere so prednosti in katere slabosti hidroelektrarn?

Kako Soške elektrarne opazujejo vpliv obratovanja hidroelektrarn na okolje?

Kako Soške elektrarne zmanjšujejo vpliv hidroelektrarn na okolje?

Kakšne so posebnosti hidroelektrarn, ki jih poganja Soča s svojimi pritoki?

Kako deluje hidroelektrarna?

Kako deluje črpalna hidroelektrarna?

Koliko električne energije proizvedejo vse slovenske hidroelektrarne skupaj?

Kaj so klavže?

Zakaj so se Soške elektrarne odločile za gradnjo prve črpalne hidroelektrarne pri nas – ČHE Avče?

Kolikšen odstotek električne energije v Sloveniji proizvedejo Soške elektrarne?

Kakšni so načrti Soških elektrarn za prihodnost?