Skupina HSE

pogosta vprašanja

pogosta vprašanja

Zakaj rečemo, da je hidroenergija energija iz obnovljivega vira?

Hidroenergiji rečemo energija iz obnovljivega vira, ker je vključena v vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov. Zajemanje obnovljivih virov energije ne izčrpa vira. Nasprotno pa z uporabo fosilnih goriv v kratkem času izčrpamo energijo, ki se je shranjevala tisoče ali milijone let. Zaradi tega se fosilna goriva (premog, zemeljski plin, nafta ipd.) ne štejejo med obnovljive vire, čeprav se lahko obnovijo v zelo dolgem času.