Skupina HSE

pogosta vprašanja

pogosta vprašanja

Katere so prednosti in katere slabosti hidroelektrarn?

Največja prednost hidroelektrarn je, da ne onesnažujejo okolja, izkoriščajo obnovljiv vir energije, imajo dolgo življenjsko dobo in razmeroma nizke stroške obratovanja,  pri slabostih pa moramo omeniti velik gradbeni poseg v naravo, spremembo vodotoka (akumulacije), pregrade predstavljajo oviro za selitev rib po reki in nihanja v proizvodnji, ki so posledica spremenljivih hidroloških razmer.