Skupina HSE

pogosta vprašanja

pogosta vprašanja

Kako energijo, ki jo proizvede hidroelektrarna, dostavimo do uporabnikov?

Energija, ki jo proizvede hidroelektrarna, se prenaša do uporabnikov preko visokonapetostnih daljnovodov (400 kV, 220 kV ali 110 kV). Visokonapetostni daljnovodi jo prenašajo do razdelilnih transformatorskih postaj, ki napetost znižajo glede na potrebe uporabnikov in jo po nizkonapetostnem omrežju distribuirajo do njih.