Skupina HSE

pogosta vprašanja

pogosta vprašanja

Kaj je ekološko sprejemljiv pretok?

Ekološko sprejemljiv pretok sta tista količina in kakovost vode, ki zagotavljata ohranitev ekološkega ravnotežja v vodnem prostoru in ob njem. Zagotavlja, da se kljub odvzemu vode za potrebe hidroelektrarn ohrani ekosistem v prvotni naravni strugi, tj. v strugi med zajetjem vode in njenim izpustom iz hidroelektrarn.