Skupina HSE

pogosta vprašanja

pogosta vprašanja

Kako vplivajo hidroelektrarne na okolje?

Hidroelektrarne vplivajo na okolje na več načinov. Vplivi so vidni v spremenjeni pokrajini in spremenjeni gladini talne vode, odražajo pa se tudi na značilnostih vodotoka ter življenjskega prostora v reki in ob njej. Hidroelektrarne so zgrajene neposredno ob in na vodni površini. Nekateri strojni deli vsebujejo tudi za okolje nevarne snovi. Nevarnost za okolje povzročajo predvsem velike količine turbinskih in transformatorskih olj. Izlive v reko in v podtalnico ob primerih okvar se preprečuje z ustreznimi lovilci olj. Najbolj viden vpliv izgradnje in obratovanja vodnih elektrarn je postopno zmanjševanje akumulacij, kar je še posebej očitno v širokih akumulacijskih jezerih. Hidroelektrarne ogrožajo tudi obstoj življenja, saj zmanjšujejo količino kisika v vodi in zaradi tega pride do zadušitve rib.