Skupina HSE

pogosta vprašanja

pogosta vprašanja

Kako Soške elektrarne opazujejo vpliv obratovanja hidroelektrarn na okolje?

Soške elektrarne opazujejo vpliv obratovanja hidroelektrarn z monitoringom  okoljskih parametrov. Monitoring okoljskih parametrov je opazovanje okoljskih parametrov, na katere vpliva obratovanje hidroelektrarne. Namen monitoringa so prepoznavanje, spremljanje in ugotovitev trendov pojavov, ki so nastali zaradi obratovanja hidroelektrarn. Rezultati monitoringa se uporabijo za določitev vplivov na okolje ter ukrepov za preprečitev nevarnih in škodljivih pojavov za okolje. O dobljenih rezultatih o stanju okolja se periodično, skladno z zakonodajo, poroča pristojnim institucijam.

Poleg obratovalnega monitoringa se dodatno izvaja monitoring za gradnjo novih hidroenergetskih objektov. Namen tovrstnega monitoringa je identifikacija, spremljanje in ugotovitev trendov pojavov nastalih kot posledica gradnje in obratovanja.