Skupina HSE

pogosta vprašanja

pogosta vprašanja

Kako Soške elektrarne zmanjšujejo vpliv hidroelektrarn na okolje?

Soške elektrarne zmanjšujejo vpliv hidroelektrarn na okolje z odgovornim izkoriščanjem vodnega potenciala, preučevanjem vplivov na okolje že v sami fazi načrtovanja gradnje HE, vzdrževanjem akumulacijskih jezer in sonaravnim urejanjem vodne infrastrukture, doslednim spremljanjem ekološko sprejemljivega pretoka in monitoringom okoljskih parametrov.