Skupina HSE

pogosta vprašanja

pogosta vprašanja

Kakšne so posebnosti hidroelektrarn, ki jih poganja Soča s svojimi pritoki?

Vodilo Soških elektrarn pri upravljanju s hidroelektrarnami na povodju reke Soče je njihova večnamenska izraba. Že ob načrtovanju vsake hidroelektrarne Soške elektrarne preučijo možnosti sodelovanja z občinami, lokalnimi turističnimi društvi, ribiškimi družinami in muzeji, da bi nadgradili pridobivanje električne energije z rešitvami, ki nudijo lokalni skupnosti dodatne koristi. Primeri simbiotičnega odnosa med pridobivanjem električne energije in umestitvijo hidroelektrarne v lokalno okolje je razvoj turističnih dejavnosti ob hidroelektrarnah, sočasna gradnja vodovodov in hidroelektrarn, gradnjo ribogojnic ob hidroelektrarnah in ohranjanje tehnične dediščine.