Skupina HSE

pogosta vprašanja

pogosta vprašanja

Zakaj so se Soške elektrarne odločile za gradnjo prve črpalne hidroelektrarne pri nas – ČHE Avče?

V preskrbi z električno energijo in z elektroenergetskimi proizvodnimi zmogljivostmi se je Slovenija v preteklosti bolj ali manj prilagajala politiki nekdanjega skupnega jugoslovanskega elektroenergetskega sistema. Po osamosvojitvi Slovenije in delnem pretrganju prenosnih in prodajnih povezav, je prišla do izraza dokaj neugodna struktura proizvodnih zmogljivosti, ki se v pogojih odprtega trga odražajo v velikem razkoraku med cenami električne energije v času dnevnih konic in v času nizke porabe ter v skokih cen električne energije ob nenadnih izpadih večjih proizvodnih enot. Posledica neugodne strukture proizvodnje električne energije so tudi nočni viški električne energije, ki se v tujino prodajajo po nizkih cenah.

Opisane razmere v slovenskem elektroenergetskem sistemu predstavljajo možnost za izgradnjo črpalne hidroelektrarne, ki v času nizkih cen električne energije (ponoči, vikendi) to porabljajo z črpanje v akumulacijski bazen, v času visokih cen električne energije (konice ob delavnikih) pa tako akumulirano vodo porabljajo za proizvodnjo električne energije.

Projekt črpalne hidroelektrarne Avče izpolnjuje pogoje za zagotovitev navedenih zahtev. ČHE Avče je tudi zaradi morfološke, hidrološke in geološke danosti lokacije ob istočasni izrabi že obstoječe infrastrukture v okolju, ekonomsko upravičena naložba v slovenskem proizvodnem sektorju električne energije. Imela bo pozitiven vpliv na obratovanje soške verige elektrarn in na obratovanje elektrarn v skupini Holding Slovenske elektrarne.