Skupina HSE

Akumulacijsko jezero HE Plave bo kmalu prazno

novice

12.09.2008

Dnevnik, 12.09.2008
Slovenske novice, 12.09.2008
Večer, 12.09.2008

Soške elektrarne so začele prazniti akumulacijsko jezero hidroelektrarne Plave. Akumulacijsko jezero morajo sprazniti, da bodo lahko odstranili začasno pregrado, ki je bila potrebna za gradnjo vtočno-iztočnega objekta bodoče črpalne hidroelekttrarne Avče. Prazno jezero bodo izkoristili tudi za čiščenje naplavin.

Dnevnik, članek Prod duši že tako plitvo strugo reke Soče

Slovenske novice, članek Praznijo jezero

Večer, članek Akumulacijsko jezero HE Plave bo kmalu prazno