Skupina HSE

Soške elektrarne praznijo akumulacijsko jezero HE Plave

novice

11.09.2008

STA Servis, 10.09.2008

Soške elektrarne so danes začele s praznjenjem akumulacijskega jezera hidroelektrarne HE Plave. Po načrtih bo jezero prazno do začetka oktobra. V času praznega jezera bodo začasno ločno pregrado, ki je bila potrebna za izgradnjo vtočno-iztočnega objekta črpalne hidroelektrarne Avče, odstranili in vse ruševine očistili ter jih deponirali na urejeno stalno deponijo.

Prazno jezero bodo izkoristili tudi za čiščenje naplavin v celotnem akumulacijskem jezeru HE Plave.

STA servis, članek Soške elektrarne praznijo akumulacijsko jezero HE Plave