Skupina HSE

Prva slovenska črpalna elektrarna

novice

06.08.2008

TV Koper, 04.08.2008
TV Slovenija 1, 05.08.2008

V Avčah gradijo prvo črpalno elektrarno v Sloveniji. Iz reke Soče bodo, ko je cena elektrike nižja, vodo črpali v zbirni bazen na šeststo metrov visok Kanalski vrh, kadar je energija dražja pa bodo s padcem vode v dolino elektriko proizvajali. Sto petnajst milijonov evrov draga črpalna elektrarna bo začela obratovati sredi prihodnjega leta. Te dni dokončujejo bazen, zaradi posebne tehnologije našim gradbincem pomagajo tudi Švicarji in Portugalci.