Skupina HSE

Skupščina potrdila uspešnost poslovanja družbe v letu 2005

novice

31.08.2006

Družba SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d. o. o. iz Nove Gorice je v četrtek 31.8.2006 izvedla skupščino s seznanitvijo z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2005. V poslovnem letu 2005 je družba ustvarila 362,65 mio SIT čistega dobička, ki je v celoti uporabljen za oblikovanje zakonskih rezerv.

Skupščina je potrdila in odobrila delo direktorja in nadzornega sveta ter jima podelila razrešnico za delo v poslovnem letu 2005. Nadalje je za poslovni leti 2007 in 2008 za revizorja imenovala revizijsko družbo Deloitte & Touche d. o. o. ter dala soglasje na Razvojni načrt družbe za obdobje 2006 – 2015 s pogledom do leta 2025.

Vsi sklepi so bili sprejeti s soglasjem navzočih pooblaščencev družbenikov.