Skupina HSE

Rop položil temeljni kamen prve črpalne HE v Sloveniji

novice

22.09.2004

Začetek gradnje ČHE Avče prinaša v regijo dodatni gospodarski razvoj

Kanalski vrh, 22. september – Ena največjih letošnjih naložb v energetski sektor, izgradnja prve črpalne HE v Sloveniji, ČHE Avče, bo končana v štirih letih. Začetek gradnje s pridobitvijo gradbenega dovoljenja se bo začel po današnji slovesnosti, kjer je temeljni kamen nove črpalne hidroelektrarne (ČHE) Avče položil predsednik vlade mag. Anton Rop, ki je v svojem govoru poudaril velik pomen tovrstnih naložb za oskrbo z elektriko in tehnološki razvoj predvsem na področju Primorske.

»Prva črpalna hidroelektrarna v Sloveniji, ki bo v štirih letih zgrajena na robu Banjške planote, bo proizvajala električno energijo, ko jo bomo najbolj potrebovali. ČHE Avče pa je tudi velika naložba v znanje in pomemben mejnik za razvoj stroke v Sloveniji.« je povedal Vladimir Gabrijelčič, direktor Soških elektrarn Nova Gorica. V času nizkih cen električne energije bo ČHE Avče energijo porabljala za črpanje vode v akumulacijski bazen, v času visokih cen pa bo tako akumulirano vodo porabljala za proizvodnjo električne energije. S tem bo porabila viške električne energije, ki se sicer v tujino prodajajo po nizkih cenah in izkoriščala veliko razliko v cenah električne energije. Zaradi morfoloških, hidroloških in geoloških okoliščin na lokaciji ob istočasni izrabi že obstoječe infrastrukture v okolju, predstavlja gradnja ČHE Avče ugodno naložbo v primerjavi z ostalimi aktualnimi naložbami v slovenskem proizvodnem sektorju električne energije. »Gradnja črpalne HE Avče je dobra naložba, ki bo, skupaj z ostalimi projekti, ki jih načrtuje HSE, zagotovila varno in zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo. Zaradi ugodnih naravnih danosti in s tem povezanimi relativno nizkimi investicijskimi stroški je to tudi ekonomsko upravičena naložba, projekt sam pa nedvomno konkurenčen«, je na otvoritvi povedal mag. Drago Fabijan, generalni direktor največjega investitorja Holdinga Slovenske elektrarne.

Župan občine Kanal ob Soči Miran Ipavec je na slovesnosti povedal, da so za občino take naložbe izredno pomembne: »Nedvomno je gradnja ČHE Avče pomembna tudi za razvoj demografsko ogroženega območja Banjške planote. Gre za naložbo, ki bo ugodno vplivala na regionalni urbani in turistični razvoj demografsko groženega področja.«

Investitor bo poskrbel tudi za ureditev bližnje okolice ČHE Avče, ki jo bo mogoče izrabiti za preživljanje prostega časa in popestritev turistične ponudbe in s tem poskrbel za dodaten razvoj Kanalskega vrha. Pred položitvijo temeljnega kamna za ČHE Avče so SENG Osnovni šoli Kanal podarile računalniško opremo in tako na svoj način pomagale k večji računalniški pismenosti osnovnošolcev v tem delu Slovenije.