Skupina HSE

Prva črpalna hidroelektrarna – Avče – zgrajena do konca leta 2008

novice

13.07.2004

Nova Gorica, 13. julij 2004 - S sprejemom lokacijskega načrta so svetniki Občine Kanal ob Soči konec junija na široko odprli vrata letošnjemu začetku pripravljalnih del za izgradnjo črpalne hidroelektrarne Avče. Že septembra letos bodo v Soških elektrarnah, hčerinski družbi Holdinga Slovenske elektrarne, pripravili razpisni postopek za pripravljalna dela, oktobra načrtujejo pridobiti gradbeno dovoljenje, v začetku novembra pa zasaditi prvo lopato in začeti z gradnjo prve slovenske črpalne hidroelektrarne.

Januarja 2003 je bil projekt ČHE Avče vključen v prostorske dokumente Republike Slovenije, na tej osnovi so potekali postopki za sprejem v prostorski plan Občine Kanal ob Soči, ločeno pa tudi priprava lokacijskega načrta. Sprejemanje lokacijskega načrta se je nadaljevalo tudi letos, najprej s pozitivnim poročilom zunanje revizije in pozitivnim mnenjem Urada za prostorski razvoj pri MOPE. Pomembna odločitev je bila odobritev Strateškega plana pri Holdingu Slovenske elektrarne, ki je projekt ČHE Avče obravnaval kot prioritetno naložbo in ugodna končna mnenja vseh nosilcev urejanja prostora, predvsem pa pridobitev Sklepa Ministrstva za okolje, prostor in energijo junija letos. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja v oktobru pa bo ena največjih letošnjih energetskih naložb v slovenskem elektro sistemu, na pobočju Avškega Kuka, začela dobivati svojo pravo podobo.

Na planoti pod Kanalskim vrhom bo narejen akumulacijski bazen, ki bo zadrževal dva milijona kubičnih metrov vode. Strojnica črpalne hidroelektrarne Avče bo slabih 600 metrov niže. Do nje bo približno dva kilometra cevovoda, po katerem bo elektrarna črpala vodo na planoto v času, ko je poraba energije nizka in s praznjenjem akumulacijskega bazena proizvajala elektriko v času konic, ko bo poraba največja. ČHE Avče bo na planoto lahko prečrpala do 33 kubičnih metrov vode na sekundo, ob proizvodnji elektrike pa bo pretok zmogel 40 kubičnih metrov na sekundo. Predvidena inštalirana moč črpanja v akumulacijsko jezero bo 175 megavatov, proizvodna moč pa 178 megavatov. Elektrarna bo na leto poslala v sistem 426 gigavatnih ur električne energije in to takrat, ko bodo potrebe v elektro sistemu največje.

Med ostalimi postopki je do pridobitve gradbenega dovoljenja z Občino Kanal ob Soči potrebno dogovoriti še obveznosti investitorja do lokalne skupnosti, na račun gradnje ČHE Avče. V SENG pa večjih zapletov ne pričakujejo in računajo, da bo elektrarna že konec leta 2008 vključena v slovenski elektroenergetski sistem.