Skupina HSE

NS SENG soglašal z postopki za pridobivanje dokumentacije izgradnje ČHE Avče

novice

06.05.2004

Nova Gorica, 29. aprila 2004 – Nadzorni svet SENG je pred kratkim sprejel sklep, ki vodstvu Soških elektrarn omogoča nadaljevanje sklepanja dokumentacijskih pogodb za čimprejšnji začetek gradnje črpalne hidroelektrarne Avče. Pogoj je še vladna odobritev letošnjega programa energetskih investicij. V Novi Gorici jo pričakujejo vsak čas. Nato bo vodstvo Soških elektrarn skušalo čim prej pridobiti tudi gradbeno dovoljenje, s katerim se gradnja ČHE Avče lahko tudi začne.

Kot je znano, potekajo aktivnosti za pripravo projekta ČHE Avče na dveh področjih in sicer na področju izdelave projektno tehnične dokumentacije ter na področju vključevanja objekta v prostor. V Soških elektrarnah menijo, da je projekt ČHE Avče ta čas najbolje pripravljena bodoča elektroinvesticija v državi in da bodo s prvimi deli, po pridobitvi vse potrebne dokumentacije, lahko začeli že letos.

Dodatne informacije: Alida Rejec , pomočnica direktorja za razvoj SENG, tel. (05) 3396360, e-mail: alida.rejec@seng.si