Skupina HSE

Recenzijska komisija NS SENG si je ogledala lokacijo prihodnje črpalne HE Avče

novice

11.02.2004

Večina članov recenzijske komisije nadzornega sveta Soških elektrarn Nova Gorica, v kateri so Jaroslav Vrtačnik, dr. Franci Križanič, dr. Jože Voršič, Irena Stare in Ivan Iveta, si je v ponedeljek, 9. 2. 2004 ogledala lokacijo prihodnje črpalne hidroelektrane Avče. Kot je znano, potekajo aktivnosti za pripravo projekta ČHE Avče na dveh področjih in sicer na področju izdelave projektno tehnične dokumentacije ter na področju vključevanja objekta v prostor. V okviru izdelave projektno tehnične dokumentacije je bil izdelan idejni projekt za objekt konec marca 2003, revidiran pa v začetku maja 2003. Revizijska komisija, ki je bila oblikovana v okviru HSE, je tehnične rešitve v idejnem projektu ocenila kot sodobne in kakovostne. Po njeni oceni predstavljajo strokovno osnovo za utemeljitev investicije v ČHE Avče. Idejni projekt je bil v aprilu 2003 revidiran tudi s strani zunanje neodvisne konzultantske organizacije COLENCO iz Švice, ki je ugodno ocenila projekt. Na osnovi tako potrjenega Idejnega projekta je bil v juliju 2003 izdelan investicijski program za izvedbo projekta črpalne hidroelektrarne Avče (izdelovalec - IBE Ljubljana). Investicijski program je avgusta revidirala Nova KBM - Sektor za ekonomsko svetovanje in merjenje kreditnega portfelja in zanj podala pozitivno oceno. Nadzorni svet SENG je omenjeni investicijski program obravnaval že dvakrat, v septembru in novembru 2003. Ob tem je tudi imenoval recenzijsko komisijo, ki si je včeraj ogledala priprave na gradnjo in lokacijo ČHE Avče.

Ponedeljkov ogled lokacije ČHE Avče bo zagotovo pripomogel k čim prejšnji določitvi prioritet gradnje elektroenergetskih objektov, ki ga v okviru Strateškega plana pripravlja posebna komisija pri Holdingu slovenske elektrarne. V SENG so prepričani, da je projekt ČHE Avče ta čas eden najbolje pripravljenih elektroinvesticijskih projektov v državi in da bodo lahko s prvimi deli na ČHE Avče pričeli že letos.