Skupina HSE

Pričetek obratovanja Centra vodenja Soških elektrarn Nova Gorica

novice

02.12.2003

V januarju 2003 smo pričeli z oblikovanjem Centra vodenja Soških elektrarn Nova Gorica, v okviru katerega je bila izvedena ureditev prostorov, postavitev tehnološke opreme in oblikovanje dispečerske ekipe.

Do 1.12. 2003 so bila izvedena dela do faze zagonskih in funkcionalnih preizkusov, ki so omogočila, da smo še isti dan ob 14. uri pričeli z daljinskim vodenjem objektov Soških elektrarn iz lastnega Centra vodenja. Tako je Center vodenja prevzel v upravljanje in daljinsko vodenje celotno verigo hidroelektrarn na Soči, vključno z jezovoma Ajba in Podselo, HE Zadlaščico ter enajst malih HE, ki so last Soških elektrarn.