Skupina HSE

Začetek izgradnje mHE Klavžarica

novice

16.10.2003

Ideja o izgradnji mHE Klavžarica je nastala na pobudo Mestnega muzeja Idrija zaradi potrebe po obnovi Kanomeljskih klavž. Postavljene so bile leta 1812 na Klavžarici, desnem pritoku Kanomljice, ki se pri Spodnji Idriji izliva v reko Idrijco. Obnovo klavž, ki se bodo tako ohranile kot tehnični spomenik ter polovico dostopne poti bo financiral Mestni muzej Idrija, v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, ostalo polovico poti in izgradnjo mHE pa Soške elektrarne.

Režim obratovanja elektrarne je predviden po dotoku vode. Izkoriščala bo inštalirani pretok 0,3 m³/s pri bruto padcu 124,5 m. Zajetje in strojnico bo povezoval vkopan jeklen tlačni cevovod dolžine 1240 m in premera 500 mm. V strojnici bo nameščena Peltonova turbina s sinhronim generatorjem. Inštalirana moč bo znašala 302,6 kW, načrtovana proizvodnja pa 1264 MWh na leto. Priključek na omrežje bo izveden s približno 1000 m dolgim daljnovodom.

Zidgrad Idrija d.d., ki je bil izbran kot najugodnejši ponudnik, je 22.9.2003 pričel s pripravljalnimi deli za izgradnjo mHE, ki bo za zajezitev uporabila obstoječo pregrado Kanomeljske klavže. Invest program je bil pripravljen v letu 2002, javni razpis za izvajalca pripravljalnih del pa smo izvedli julija letos. Zaključek obnove klavž in izgradnje mHE je predviden v letu 2004. Ocena vrednosti investicije za izgradnjo elektrarne znaša 174 milijona SIT, vrednost sanacije klavž, ki jo bo financiralo Ministrstvo za kulturo, pa je ocenjena na 130 milijonov SIT. Projektiranje in vodenje izgradnje izvaja oddelek izgradenj SENG.