Skupina HSE

Črpalna hidroelektrarna Avče pred zagonom

novice

18.06.2009

Finance, 18.06.2009

Prihodnji mesec nameravajo v Soških elektrarnah Nova Gorica poskusno zagnati hidroelektrarno v Avčah. Gradnja črpalne hidroelektrarne Avče poteka po načrtu in se počasi končuje. Dela na območju zgornjega bazena so končana, opravljajo pa se krajinska ureditev okolice bazena. Uredili so tudi potresni monitoring in sistem za nadzor vode na zgornjem akumulacijskem bazenu. Dokončani so dovodni predor, vodostan, zapornična komora in nadzemni tlačni cevovod. V strojnici potekajo še gradbeno-montažna dela električne in strojne opreme.

Finance, članek Črpalna hidroelektrarna Avče pred zagonom