Skupina HSE

Delovanje črpalne hidroelektrarne v Avčah je pomembno

novice

12.10.2009

TV Primorka, 08.10.2009

Delovanje prve črpalne hidroelektrarne, ki so jo zgradili v Avčah je pomembno vezano na izgradnjo daljnovoda skozi Renče. Daljnovod med Divačo in Vrtojbo pa naj bi dogradili do marca prihodnje leto, ko naj bi vkopali kablovod skozi Renče.

Črpalna hidroelektrarna je v fazi najrazličnejših preizkusov. Poskusno obratovanje je predvideno konec leta.

TV Primorka, prispevek Delovanje črpalne hidroelektrarne v Avčah je pomembno