Skupina HSE

Kriza nas bo streznila v letošnjem letu

novice

14.01.2010

www.energetika.net, 13.01.2010

Decembra lani so v dolini Soče zagnali prvo slovensko črpalno hidroelektrarno Avče - elektrarno, ki sicer več elektrike porabi, kot jo proizvede, a je zaradi razlike v ceni elektrike vseeno dobičkonosna, hkrati pa prispeva k večji stabilnosti in fleksibilnosti slovenskega elektroenergetskega omrežja. V Soških elektrarnah imajo smele načrte tudi za naprej, ostajajo pri vlaganjih v obnovljive vire energije, ki jih nameravajo razširiti še na veter in na sonce.

O tem kam bodo Soške elektrarne usmerile svoje sile, kako bo nanje vplivalo dejstvo, da nesporazum v Renčah še vedno ni rešen, pa tudi kako bodo preživele gospodarsko krizo, smo se z direktorjem Soških elektrarn Vladimirjem Gabrijelčičem pogovarjali sredi decembra 2009.

www.energetika.net, intervju z direktorjem Vladimirjem Gabrijelčičem