Skupina HSE

Testiranja ČHE po programu

novice

22.02.2010

Primorske novice, 20.02.2010

V članku z naslovom Za mrk krive Avče, objavljenem v soboto, 13. februarja, je zavajajoč naslov napeljeval k napačnemu sklepanju. 11. februarja smo na ČHE Avče izvajali testiranja po programu v obdobju poskusnega obratovanja, ki traja od 23. septembra 2009 do 15. februarja 2010, njihov namen pa je vzpostavitev zanesljivega delovanja ČHE Avče.

Izvajala se je testna situacija z nizko napetostjo omrežja, ki pri normalnem obratovanju ni pogosta. Pri zagotavljanju potrebne jalove energije je poleg napajanja iz Divače sodelovala tudi SENG-ova veriga HE na Soči. Navedeni test se je koordiniral med osebjem Območnega centra vodenja ELES-a in Centra vodenja SENG, ki sta sodelovala pri zagotavljanju napetostnih razmer na 110 kV omrežju.

Do izpada napajanja odjemalcev je prišlo zaradi izklopov distribucijskih transformatorjev 110/20 kV, ki so se praviloma izklopili zaradi delovanja prenapetostne zaščite kot posledice hitrega porasta napetosti na 110 kV omrežju. Niso pa izpadli transformatorji v RTP Tolmin in RTP Ajdovščina, ki sta tudi v bližini dogodka, kakor tudi ne agregati na verigi HE na Soči.

Razmere na 110 kV omrežju bi bile bistveno bolj stabilne, če bi sistemski operater prenosnega omrežja zgradil vse 110 kV daljnovode, kot so določeni v elektroenergetskem soglasju za ČHE Avče.

Pri normalnem obratovanju bo črpalna hidroelektrarna Avče obratovala v regulaciji po napetosti, ko do takih težav ne prihaja. Odjemalcem elektrike želimo zagotavljati nemoteno oskrbo z elektriko iz obnovljivih virov, zato smo ČHE Avče tudi zgradili.

SOŠKE ELEKTRARNE
Nova Gorica d.o.o.

Primorske novice, članek Testiranja ČHE Avče po programu