Skupina HSE

Od elektrarne pričakovali več

novice

28.04.2010

Primorske novice, 24.04.2010

V Primorskih novicah in na www.primorske.si ste objavili intervju z županom Kanala ob soči Andrejem Maffijem. V njem je novinar Ambrož Sardoč spraševal o "izplenu" za občino zaradi gradnje ČHE Avče. Zaradi objektivne obveščenosti javnosti podajamo naslednje pojasnilo.

V Soških elektrarnah Nova Gorica vlagamo veliko truda in energije ter seveda tudi sredstev v lokalne skupnosti. Posebej zavzeto se lotimo vsakega večjega projekta, tudi doslej največjega, gradnje prve slovenske črpalne hidroelektrarne v Avčah.

V SENGu se zavedamo, da gre za zahteven poseg v prostor. Prva naloga SENGa je proizvodnja električne energije, kljub temu pa so vsi objekti umeščeni v prostor skladno s trajnostno rabo prostora in trajnostnim razvojem v povodju Soče.

Tako je bilo tudi pri gradnji ČHE Avče. Zato smo kot investitorji tudi pristali ne le na sanacijo vse nastale škode na infrastrukturi in stanovanjskih objektih, ampak tudi na nadomestilo za neprijetnosti pri gradnji. Kot je bilo dogovorjeno z takratnim občinskim vodstvom, sta bila razporeditev in namen prepuščena občini Kanal ob Soči in krajevnim skupnostim na vplivnem območju gradnje. SENG tudi sanira nastalo škodo na infrastrukturi in objektih, tako da bodo tako objekti kot infrastruktura v staju kot so bili ob začetku gradnje.

SENG torej izpolnjuje vse dogovore in dolžnosti do lokalne skupnosti, vsekakor pa bomo tudi v prihodnje tvorno, skladno z možnostmi in v dobro krajanov sodelovali tako z občino Kanal ob Soči kot z drugimi predstavniki lokalne skupnosti.

Vladimir Gabrijelčič
direktor Soških elektrarn Nova Gorica

Primorske novice, članek Od elektrarne pričakovali več