Skupina HSE

Prva slovenska črpalna hidroelektrarna

novice

06.07.2010

Finance, 05.07.2010

Črpalna hidroelektrana Avče, prva taka elektrarna v Sloveniji in ena izmed prvih reverzibilnih črpalnih hidroelektrarn s spremenljivo hitrostjo delovanja v črpalnem režimu v Evropi, ima širši družbeni pomen. S sodobno tehnologijo in domišljeno zasnovo bo dolgoročno pozitivno vplivala na strukturo proizvodnje električne energije v Sloveniji, s čimer prinaša vrsto pozitivnih gospodarskih in družbenih učinkov.

Nova elektrarna pomembno pomaga pri popravljanju neugodne strukture proizvodnje električne energije v Sloveniji, saj proizvaja tako imenovano vršno energijo, ki je v Sloveniji stalno primanjkuje. Z bolj ekonomično izrabo energije, ki jo proizvede veriga hidroelektrarn na povodju Soče, pripomore k večji poslovni uspešnosti družbe SENG in s tem celotnega Holdinga Slovenske elektrarne. Nova elektrarna prinaša tudi dodatne storitve v elektroenergetskem sistemu: sistemske rezerve, regulacijo napetosti, kompenzacijo jalove energije ter izboljšanje obratovanja elektroenergetskega sistema. Z domišljeno umestitvijo v prostor odpira črpalna hidroelektrarna tudi nove razvojne možnosti demografsko ogroženemu območju Banjške planote. Akumulacija na Kanalskem Vrhu je dobrodošel potencial razvoja bivalnega okolja in turističnega razvoja na tem območju.

Finance, članek Prva slovenska črpalna hidroelektrarna