Skupina HSE

Plaža na sotočju Tolminke in Soče vse bolj izginja

novice

11.01.2011

Dobro leto po božični vodni ujmi je podoba sotočja Tolminke in Soče še vedno precej drugačna, kot je bila pred tem. Tolminka je takrat odnesla velik del nekdanje plaže. Z vsako visoko vodo odgrizne nov del nabrežja.

Kot koncesionar na tem območju vzdrževalna dela na objektih vodne infrastrukture v soglasju s številnimi pristojnimi službami opravljajo Soške elektrarne Nova Gorica (SENG). 'Na območju sotočja, ki je zelo izpostavljeno in občutljivo na delovanje visokih voda ter zahtev okolja, smo doslej zgradili številne vodne objekte in izvedli razne ukrepe za zagotovitev dobrega stanja. Lani smo tako uredili in sanirali desno brežino pred sotočjem z gradnjo kamnite zložbe in zasutjem spodjedene brežine,' je povedal direktor SENG Vladimir Gabrijelčič.

Delo, članek Plaža na sotočju Tolminke in Soče vse bolj izginja

Delo.si, članek Plaža na sotočju Tolminke in Soče vse bolj izginja