Skupina HSE

ČHE Avče po pričakovanjih, nove naložbe odvisne od države

novice

18.05.2011

ČHE Avče smo gradili štiri leta in pol, obratovati pa je začela aprila lani. Možnosti za večjo izrabo hidroenergije na porečju Soče je še veliko, saj trenutno izkoriščamo le tretjino tehnično izrabljive hidroenergije Soče," pojasnjuje direktor Soških elektrarn Nova Gorica Vladimir Gabrijelčič.

Ker se pravkar sprejema nacionalni energetski program, so prihodnje naložbe v energetske objekte na porečju Soče najbolj odvisne od tega, kakšna bo politika Slovenije do vlaganja v preverjene obnovljive vire energije.

priponka