Skupina HSE

Energija iz zelenomodrega bisera

novice

04.07.2011

Vzdrževanje je ena izmed temeljnih poslovnih funkciji v družbah, ki upravljajo infrastrukturo za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije. Družba Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o., članica skupine HSE, ima bogato zgodovino in izkušnje pri razvoju, gradnji, vzdrževanju in obratovanju hidroelektrarn na porečju reke Soče in njenih pritokih. V procesu vzdrževanja naprav, postrojev in gradbenih objektov hidroelektrarn se izvajajo številne aktivnosti, katerih cilj je v prvi vrsti na dolgi rok ohranjati visoko stopnjo razpoložljivosti in zanesljivosti zmogljivosti za proizvodnjo električne energije.

www.finance.si, članek Energija iz zelenomodrega bisera

Finance, članek Energija iz zelenomodrega bisera

Finance, članek Učinkovito ukrepanje ob odpovedi in okvari