Skupina HSE

Velik potencial, a malo novih objektov

novice

29.08.2011

Na Soči je izrabljena tretjina tehnično izrabljive možnosti. Skladno z zakonodajo in nacionalnim energetskim programom bi bilo mogoče oceniti sprejemljivost za gradnjo hidroelektrarne na Učji in male hidroelektrarne Možnica 2, ki bi se uporabljala tudi kot vodno zajetje za vodovodni sistem na Bovškem, so pojasnili v SENG. Prav tako je v idejni fazi načrtovanja mogoča hidroenergetska izraba na prostem odseku vodotoka Idrijca in na povodju Soče. Na reki Idrijci, v njenem zgornjem toku, že od leta 1909 deluje MHE Mesto, pozneje so zgradili še hidroelektrarni Marof in Mrzla Rupa.

www.finance.si, članek Velik potencial, a malo novih objektov

Finance, članek Velik potencial, a malo novih objektov