Skupina HSE

Tudi v SENGu skrbijo za ribji živelj

novice

23.08.2012

V SENGu upoštevamo različne okoljevarstvene direktive in skrbimo za biotsko pestrost v porečju Soče.

Naš stik, Tudi v SENGu skrbijo za ribji živelj