Skupina HSE

Vzdrževanje hidroelektrarn v pogojih trga z električno energijo

novice

17.09.2012

Zaradi vse večjih potreb po vršni energiji in pritiska trga po nizkih cenah električne energije, so pogoji obratovanja hidroelektrarn oteženi. Z rednim vzdrževanjem, monitoringom in informacijsko podporo zagotavlajmo v Soških elektrarnah optimalno obratovanje energetskih objektov.

Finance, članek Vzdrževanje hidroelektrarn v pogojih trga z električno energijo