Skupina HSE

Soške elektrarne Nova Gorica: stanje po stoletnih vodah stabilno

novice

06.11.2012

Potem ko je Soča s pritoki v preteklih 24 urah dosegla najvišje pretoke, kar jih beležimo in jih stroka imenuje stoletne vode, v Soških elektrarnah analiziramo stanje. Na povečanje pritokov so se strokovne službe dobro pripravile, seveda v okvirih možnega. Stanje zaradi izjemnih pretokov, ko je Soča pri Solkanu dosegala pretok cca. 2300 m3/s, se preko noči počasi umirja in zadnji zabeleženi pretok ob 8. uri danes, 6. novembra 2012, je 800 m3/s. Umirjanje pretokov beležimo tudi na pritokih in reke se počasi vračajo v struge.

Na osnovi dosedanjih strokovnih ogledov je stanje na 5 velikih in 21 malih hidroelektrarnah stabilno, prav tako je stabilno stanje v okolici črpalne hidroelektrarne Avče. Tudi na pregradi male hidroelektrarne Gradišče, ki leži na reki Vipavi, je stabilno. Na objektu se izvajajo dodatni ukrepi, kot so odprtje jezovnih zapornic in povečan nadzor s strani osebja SENG. Dokončna škoda in ocena o potrebnih ukrepih bo pripravljena, ko bodo pretoki upadli do te mere, da bo mogoč varen natančen pregled naprav in objektov.

Povečane količine dežja in vode v vodotokih so še enkrat pokazale povezanost človekovega delovanja z naravo in kažejo na potrebo po razmisleku o vodnih zadrževalnikih, saj smo v prvih osmih mesecih leta beležili pomanjkanje vode tako v hidroelektrarnah kot širše.


Vladimir Gabrijelčič, direktor
Soške elektrarne Nova Gorica

HE Solkan, 5.11.2012