Skupina HSE

Umeščanje v prostor v Soških elektrarnah Nova Gorica

novice

17.05.2013

Soške elektrarne, pri umeščanju objektov v prostor, dosledno upoštevajo načela vzdržnega in trajnostnega razvoja.

Finance, članek Umeščanje v prostor v SENG