Skupina HSE

SENG in 400 let rak v Idriji

novice

29.07.2013

Na sestanku, v začetku julija 2013 smo se na pobudo občine Idrija sestali vsi zainteresirani za reševanje problematike zdrsa živali v rake. Dogovorili smo se za celovito in dolgoročno reševanje te problematike.

Idrijske rake so bile zgrajene že leta 1596. Sprva so bile rake povsem lesene, šele po 170-ih letih so jih obzidali s kamnom in tako podobo so ohranile do današnjih dni. Moč vode je poganjala številne rudniške naprave; žage, črpalke, dvigalne, drobilne in izpiralne naprave, težka kovaška kladiva, mline, kasneje pa tudi znamenito idrijsko Kamšt.

Leta 1977 so Soške elektrarne Nova Gorica od Rudnika živega srebra Idrija prevzele v upravljanje t.i. idrijske rudniške elektrarne, med njimi tudi malo HE Mesto, skupaj z vso obstoječo infrastrukturo. Na osnovi dodeljene vodne pravice so nam bile tako naložene tudi določene obveznosti, ki zajemajo tekoče vzdrževanje objekta kot tudi gradbena vzdrževalna dela, skladno z letnim vzdrževalnim programom. Omenjeni objekt idrijskih rak spada v območje Unescove dediščine, hkrati pa so Rake razglašene za kulturni spomenik nacionalnega pomena. Vsak poseg v tako zaščiteno in občutljivo območje zahteva soglasje vseh deležnikov, ki so prisotni na tem področju. Prav zato sodelujemo z Občino Idrija pri pripravi enotnega načrta upravljanja za to zaščiteno območje.

V Soških elektrarnah smo seznanjeni s problematiko zdrsa divjadi v kanal rak. Omenjena problematika se je v preteklosti tudi že reševala v sodelovanju z lovsko družino, ki je predlagala nekatere rešitve. Tako so bile na dveh lokacijah v strugi nameščene lesene stopnice iz desk. Očitno pa se ta rešitev v praksi ni izkazala za najboljšo.

V Soških elektrarnah smo tudi v bodoče pripravljeni sodelovati pri odpravljanju omenjene problematike, v skladu z optimalno rešitvijo, ki jo bodo podali pristojni za ta področja.

Idrijske rake spadajo v območje Unescove dediščine, hkrati pa so razglašene za kulturni spomenik nacionalnega pomena