Skupina HSE

Popravilo pregrade za mHE Gradišče izvedeno po načrtih

novice

01.08.2013

Obilne jesenske padavine in posledično visoke vode so na pregradi male HE Gradišče povzročile precej veliko škodo. Pregrada, ki je bila zgrajena leta 1922, kljub rednemu vzdrževanju ni kljubovala tako visokim vodam. Narasla voda je poškodovala temelje in betonsko krono pregrade.

Soške elektrarne Nova Gorica smo družbeno odgovorno podjetje. Naša osnovna dejavnost je proizvodnja električne energije iz obnovljivega vira, ob tem pa smo zavezani sonaravnemu in trajnostnemu razvoju. Mala hidroelektrarna Gradišče obratuje v enakih gabaritih že od leta 1922. Kot upravljavec in koncesionar upravljamo z vodo na koncesijskem odseku od pregrade do konca iztočnega rova iz male hidroelektrarne na reki Vipavi, koncesijski odsek je dolg okrog 200 metrov. Zunaj tega odseka Soške elektrarne nimamo pristojnosti. Dovoljen odvzem vode za proizvodnjo električne energije znaša največ 12 m3/s.Skladno s koncesijsko pogodbo lokalni skupnosti in državi plačujemo poleg vodnega povračila tudi koncesnino, ki je odvisna od količine proizvedene električne energije.

O posledicah jesenskih poplav smo poročali v številnih odgovorih zainteresiranim medijem in zapisali v sporočilu za javnost s 6. 11. 2012: »Tudi na pregradi male hidroelektrarne Gradišče, ki leži na reki Vipavi, je stanje stabilno. Na objektu se izvajajo dodatni ukrepi, kot so odprtje jezovnih zapornic in povečan nadzor s strani osebja SENG. Dokončna škoda in ocena o potrebnih ukrepih bo pripravljena, ko bodo pretoki upadli do te mere, da bo mogoč varen natančen pregled naprav in objektov.«

Kot smo ugotovili, je prišlo do poškodb na jezu, ki jih je bilo potrebno sanirati, sicer bi lahko prišlo do večjega napredovanja poškodb in večanja škode. Skladno s terminskim načrtom, pripravo projektne dokumentacije in pričakovanimi vodostaji smo se za sanacijo odločili v juliju 2013. Pri tem smo, skladno z obveznostmi koncesionarja in veljavno zakonodajo obvestili pristojne institucije.

Lokalna skupnost je izrazila zanimanje za potek popravila na pregradi, o čemer smo jih na dveh skupnih srečanjih podrobno seznanili. Dela so se skladno z terminskim planom, zaključila v mesecu juliju. Po končanem gradbenem posegu smo okolico ustrezno uredili. Obratovanje male hidroelektrarne tako v celoti ostaja enako kot doslej.

Poškodovana pregrada za MHE Gradišče po visokih vodah 2012
Pregrada za MHE Gradišče po sanaciji 2013