Skupina HSE

Otočno obratovanje malih hidroelektrarn na Bovškem v času orkanskega vetra

novice

14.11.2013

Zaradi težav z orkansko burjo 11. novembra 2013 je ob 5:00 prišlo do havarije in prekinitve napajanja porabnikov na daljnovodu 20 kV Kobarid – Bovec. To je tudi edina elektro-energetska povezava Bovškega z ostalim elektroenergetskim sistemom. SENG in Elektro Primorska sta vzpostavila lokalno napajanje Bovške kotline, brez katerega bi za več kot en dan ostali brez električne energije tako prebivalci kot gospodarske družbe in šole v Trenti ter v Bovški kotlini. S tem ukrepom se je preprečila velika materialna in gospodarska škoda tamkajšnjih odjemalcev.

Potek otočnega obratovanja

11. novembra ob 5:54 je služba za obratovanje Elektro Primorske zaprosila Soške elektrarne Nova Gorica za izvedbo otočnega napajanja porabnikov z električno energijo, kar pomeni, da so pozvali Soške elektrarne, da Bovški kotlini zagotovijo električno energijo iz tamkajšnjih malih hidroelektrarn.

Obratovalno osebje obeh družb je do 8. ure vzpostavilo tehnične pogoje za začetek otočnega obratovanja, torej so pripravili srednje-napetostno omrežje, zagnali agregate brez zunanjega napajanja in končno vzpostavili samostojni elektro-energetski otok. Otočno obratovanje se je pričelo 11. 11. 2013 ob 8.00 in končalo 12. 11. 2013 ob 8.45. Elektro-energetski otok smo vzpostavili z zagonom agregata brez zunanjega napajanja v HE Plužna, na vzpostavljeno omrežje pa smo priklopili še agregat v HE Log. Elektro Primorska pa je postopoma priklapljala posamezne porabnike. Zaradi ugodne hidrologije in relativno nižje porabe, saj ni intenzivnega turističnega obiska, ni bilo potrebno vključiti tudi HE Možnica, ki letos praznuje 103. leto obratovanja. V času otočnega obratovanja sta hidroelektrarni oddali v omrežje 36,5 MWh električne energije.

Normalno stanje je bilo vzpostavljeno s krajšo napetostno pavzo 12. 11. 2013 ob 8.58. Elektrarne so bile v času obratovanja vodene lokalno. Zaradi izrednega obratovalnega režima je v takih primerih možno obratovati z elektrarnami samo ob prisotnosti obratovalnega osebja.

SENG zagotavlja 3,85 MW moči s tamkajšnjimi mHE

Na območju Bovca in okolice ima SENG tri male hidroelektrarne s skupno inštalirano močjo 3,85 MW. Vse male hidroelektrarne SENGa so daljinsko nadzorovane iz centra vodenja SENG ter lokalno avtomatizirane za obratovanje brez posadke v normalnih razmerah (vzporedno obratovanje z elektro-energetskim sistemom). Elektrarne so sposobne nudenja sistemskih storitev zagona agregata brez zunanjega napajanja, regulacije frekvence, moči in napetosti, ki so velika dodana vrednost zaradi zagotavljanja napajanja odjemalcev z električno energijo v primeru naravnih in drugih katastrof. Za vzdrževanje in obratovanje ima družba zaposlene tri obratovalce na območju Bovca. Za učinkovito organizacijo nadzora, obveščanja in angažiranja v družbi skrbi dežurno osebje v centru vodenja Soških elektrarn v Novi Gorici.

Za krepitev gospodarstva nujna stabilna dobava

Zaostrene gospodarske razmere v vseh panogah in manjšanje števila zaposlenih terjajo večja vlaganja v zagotavljanje nemotenega obratovanja sistemov. Kar pomeni, da mora država in širša družba zagotavljati možnost gradnje novih elektro-energetskih objektov (daljnovodov, elektrarn), ki bodo zagotavljale stabilnejše obratovanje elektro-energetskega sistema ter posledično nemoteno dobavo električne energije do vseh odjemalcev.