Skupina HSE

Poškodbe objektov male hidroelektrarne Planina

novice

07.02.2014

Žled, podrto drevje in led so zaustavili delovanje male hidroelektrarne Planina. Zaradi splošne nevarnosti je do nadaljnjega za obiskovalce prenevaren dostop do Planinske jame v jugovzhodnem delu Planinskega polja.

Mala hidroelektrarna Planina je bila zgrajena leta 1989 na mestu nekdanje žage Javorja iz Pivke. Soške elektrarne so pri gradnji te male HE uporabile obstoječo infrastrukturo nekdanje žage. Zajetje male hidroelektrarne se nahaja na reki Unica, ob vhodu v Planinsko jamo, na enem največjih podvodnih sotočij v Evropi – rek Rak in Pivka. Mala hidroelektrarna Planina letno proizvede 340 MWh električne energije iz obnovljivega vira.

V začetku februarja, ko je bila večina države ujeta v debel led in žled, še posebej hudo je bilo na Notranjskem, je v led ostala ujeta tudi MHE Planina. Potem ko so gasilci v torek, 4. 2. 2014, očistili pot do objekta, so se vzdrževalci prebili do zajetja. Podrta drevesa so praktično po celi dolini in kanalu, od zajetja vse do strojnice. Poškodbe so vidne na dovodnem kanalu, akvaduktu, podpornih zidovih in zaščitnih ograjah. Led, številna padla drevesa in veje so poškodovali tudi nizkonapetostni kabel, potrgane so žice, ki vodijo do transformatorske postaje, in verjetno je poškodovan tudi transformator. Bolj natančno oceno škode bodo lahko ugotovili po odjugi, ko bo iz kanala možno odstraniti veje in kamenje. Strojnična zgradba je ostala nepoškodovana, saj so naši vzdrževalci predhodno odstranili drevesa, ki so predstavljala potencialno nevarnost za objekt.

Poškodbe bodo sanirane ob ugodnih vremenskih pogojih. Varen dostop do Planinske jame za širšo javnost pa bo zagotovljen šele, ko bo nivo vode upadel do take mere, da bodo poklicni sekači lahko odstranili polomljena drevesa in veje iz zajetja in kanala. Povezava elektrarne s srednjenapetostnim omrežjem Elektrom Primorska pa bo omogočena, ko bodo sanirane vse poškodbe na daljnovodih. Do takrat elektrarna ne more obratovati.

Poškodovana ograja dovodnega kanala MHE Planina
Podrta drevesa vzdolž dovodnega kanala MHE Planina
Poškodovana tansformatorska postaja pri MHE Planina