Skupina HSE

Severna Primorska z napajanjem izključno iz SENGa

novice

25.09.2014

V nedeljo, 21. 9. 2014 med 6:30 in 7:30, je ELES izvajal nujna vzdrževalna dela na DV 110 kV Ajdovščina – Divača I in II. V času odprave okvare je bilo za vse odjemalce električne energije, ki so priklopljeni na razdelilne transformatorske postaje Gorica, Vrtojba, Ajdovščina, Idrija, Žiri, Cerkno, Tolmin in Plave, zagotovljeno napajanje z električno energijo izključno iz proizvodnje Soških elektrarn Nova Gorica.

Severna Primorska je bila tako to nedeljo od 6:30 ure do 7.30 ure v tako imenovanem otočnem obratovanju. Takšen način obratovanja se v današnjih razmerah vzpostavlja le izjemoma, ker vnaša povečana tveganja za izpad napajanja odjema. V obeh družbah se zavedajo, da bi bilo stanje bistveno ugodnejše, če bi bila dokončana prenova 110kV daljnovoda v Renčah in s tem vzpostavljena 110 kV povezava med Sežano in Vrtojbo. Dolgotrajno otočno obratovanje je pogojeno s porabo električne energije ter možnostmi proizvodnje, ki je pretežno odvisna od hidrologije. Zato je tudi izbira termina otočnega obratovanja bila prilagojena najnižji tedenski porabi v elektro energetskem sistemu.

Na daljnovodu je namreč prišlo do pretrganja opleta strelovodne vrvi zaradi udara strele. Slednjo napako je bilo treba odpraviti čim prej, saj se zaradi zunanjih vplivov dnevno povečuje verjetnost izpada edinega daljnovoda za povezavo območja Severno Primorske z ostalim elektroenergetskim sistemom Slovenije. Zaradi zahtevnosti terena je bilo potrebno za popravilo okvare izklopiti oba sistema DV. V času odprave napake je bilo napajanje odjema severnega dela Primorske popolnoma neprekinjeno, za kar smo poskrbeli v Soških elektrarnah Nova Gorica, čeprav je takšen način obratovanja elektroenergetskega sistema izredno zahteven in tvegan, vendar smo v Soških elektrarnah dokazali, da smo tako organizacijsko kot tehnično usposobljeni za obvladovanje tovrstnih dogodkov.

Otočno obratovanje smo v preteklosti že večkrat vzpostavili predvsem ob naravnih nesrečah, nazadnje 11. novembra 2013, ko je bilo zaradi orkanske burje prekinjeno napajanje porabnikov na daljnovodu 20 kV Kobarid – Bovec, električno energijo pa so Soške elektrarne Bovški kotlini priskrbele iz tamkajšnjih treh malih hidroelektrarn.

Strojnica HE Plave 2