Skupina HSE

60 obletnica

zgodovina . 60 obletnica


Soške elektrarne, eno od hčerinskih podjetij Holdinga Slovenske elektrarne, praznujejo šestdesetletnico obstoja. V 60 letih so se Soške elektrarne razvile v učinkovito podjetje z osnovnim poslanstvom proizvodnje električne energije in s trdno strategijo razvojne in tržne usmerjenosti. Podjetje je to doseglo z visokim kapitalom znanja in čutom pripadnosti kolektivu, naravi in okolju.

Septembra 1947 je bila po določilih Pariške mirovne pogodbe Primorska priključena Jugoslaviji. Priključeni so bili tudi elektroenergetski objekti na tem območju, zgrajeni pred prvo svetovno vojno in v času med obema vojnama: elektrarne, daljnovodi, razdelilne postaje, pripadajoče zgradbe in zemljišča. Novi lastnik – jugoslovanska država – je 18. novembra 1947 ustanovil družbo Soške elektrarne d. o. o., ki je ob ustanovitvi v upravljanje prevzela vseh deset takrat delujočih elektrarn na Primorskem. Za tedanje razmere je bilo to največje proizvodno podjetje v Sloveniji, saj je s skupno močjo elektrarn okrog 52 MW pokrivalo več kot 40 odstotkov potreb slovenskih porabnikov.

Družba se je skozi čas uspešno spopadla s številnimi spremembami v organizaciji in tehnologiji. Z nenehnim iskanjem naprednejših tehnoloških rešitev je bilo pogosto prvo pri uvajanju pomembnih novosti. Elektrarna v Solkanu je bila tako na primer prva daljinsko vodena elektrarna v državi s povezavo po optičnem kablu. Družba je bila tudi pobudnik in ustanovitelj šole za izobraževanje električarjev. Z gradnjo prve črpalne hidroelektrarne v Avčah pa Soške elektrarne orjejo ledino tudi na tem področju. Vseh pet velikih in 21 malih hidroelektrarn, ki jih danes poganja Soča in njeni pritoki, je popolnoma avtomatiziranih, daljinsko vodenih in brez stalne posadke, kar je redkost tudi v najbolj razvitih državah.

Zgodovina Soških elektrarn se preveša v sedmo desetletje. Ves ta čas so Soške elektrarne skrbele za optimalno obratovanje hidroelektrarn in nemoteno oskrbo porabnikov z električno energijo. A vodnega potenciala Soške elektrarne ne izrabljajo za vsako ceno, temveč odgovorno in v sožitju z okoljem.

Ob svojem jubileju so Soške elektrarne skupaj z novogoriškim pokrajinskim arhivom izdale slikovno bogat zbornik Zgodba o luči.
Zbornik ob 60. obletnici SENG