Skupina HSE

povzetek

zgodovina . Elektrifikacija na Primorskem pred prvo svetovno vojno . povzetek


Zgodovina elektrifikacije Primorske se ne začne leta 1947 z ustanovitvijo družbe Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.. Zgodbo o luči na Primorskem so začeli pisati lastniki mlinov in žag, turistični delavci v Postojnski jami, rudarji v Idriji in Rablju ter prebivalci nekaterih večjih krajev ob koncu 19. stoletja.