Skupina HSE

povzetek

zgodovina . Obdobje od 1945 do osamosvojitve . povzetek


Leta 1947, po priključitvi Primorske k Jugoslaviji, je na priključenem območju obratovalo deset hidroelektrarn s pripadajočimi objekti. Takoj po priključitvi so jih podržavili. Novo ustanovljeno podjetje Soške elektrarne je te objekte prevzelo in z njimi začelo gospodarno upravljati.